content_top/title_news.png
guides_content_bg_top.png
 • FTM__NEWS__TAG__SYSTEM
 • 遊戲異常修復
 • Date:2021-07-08
 •  

   

  各位魔導士們: 近期有魔導士回報關於擁有「強壯」技能及裝備「晶圓•強壯」之魔法獸版面顯示生命值與戰鬥中生命值不符的Bug。經過官方查證後,我們已於本周(07/07)更新修復此Bug。造成您的不便,請多多包涵。

   

   

  《魔導少年:夥伴集結!》營運團隊

   

   

   
  guides_content_bg_bottom.png
  guides_content_back_btn.png