content_top/title_news.png
guides_content_bg_top.png
 • FTM__NEWS__TAG__SYSTEM
 • 公會寶箱發現異常狀況公告
 • Date:2021-01-09
 •  
   
   
  各位親愛的魔導士
   
  目前公會寶箱發現異常,我們正積極深入排除中,請魔導士們耐心等候,造成不便敬請見諒。若有最新消息將會在此篇公告進行更新。
  guides_content_bg_bottom.png
  guides_content_back_btn.png